Lokomotivdekodere med nummer 100-127

Lokomotivdekodere med numre fra 100 til 127 har specielle problemer, både med brug på forskellige anlæg og på kodning fra PC.
Har du ikke brug for disse numre, kan du tage det roligt. Ellers bør du læse videre.

Baggrund for problemerne, som jeg opfatter dem

Da DCC oprindelig blev designet, var det med kontrolenheder og kørekontroller med visning af 2 digitale cifre.
Derfor blev kun numrene 1-99 brugt. Nummer 0 skulle aldrig bruges. Men da nummeret står i en byte, der kan rumme numrene 1-127, kunne nogle bruge alle numrene.

Efterfølgende viste det sig, at der var brug for flere numre, og der blev derfor lavet et system, så numrene kunne gå op til 9999. Men igen står numrene i bytes, og højeste nummer er derfor 10239.
Så nu har vi korte adresser (numre) og lange adresser.
Dette er standardiseret af NMRA og europæiske RCN (Rail Community) således at korte adresser kan være 1-127 og lange adresser 1-10239. Lange adresser kan derfor bruges til alle numre. Men alle er dog enige om at Tilbage bliver adresserne 10000-10239, som jeg har forstået, at enkelte kontrolenheder kan bruge.
Og adresserne 100-127, som nogle opfatter som korte adresser og nogle som lange adresser.

Når kontrolenheden skal sende kommandoer til lokomotivdekoderne, skal den vide, om den skal sende en kort eller lang adresse.

Alt sammen i overensstemmelse med standard.

Dette betyder f.eks., at et lokomotiv med adresse 100 defineret i dekoderen som lang adresse (Lenz-system) kan køre på et Lenz anlæg men ikke på et ESU anlæg. Er adressen defineret i dekoderen som kort, er det lige omvendt. Så husk det, hvis materiellet flyttes.

Hvordan kodes numrene 100-127, som jeg har prøvet det

Jeg bruger normalt ESU LokProgrammer til ESU dekodere og Lenz CV-editor til resten. Mit anlæg er et Lenz-styret anlæg og jeg skal derfor have adresserne 100-127 defineret som lange adresser.
I dekoderne bruges CV1 til kort adresse og CV17+CV18 til lang adresse. I CV29 står, om det er kort eller lang.
Så efterfølgende er mine erfaringer.

Lenz CV-editor

Lenz CV-editor bruger kodning gennem kontrolenheden til programmeringssporet, så den kan kun bruges på et Lenz-anlæg.
Alle skabeloner tillader 100-127 som kort adresse og dermed til brug på et ESU-anlæg. Men i CV29 vælger du lang adresse.
Du vælger nemlig selv i CV29, om det er en kort (ESU-type) eller en lang (Lenz-type) adresse. Vælger du kort adresse, kan det ikke køre på Lenz-anlægget.
Du kan selvfølgelig kode det samme fra en håndkontrol.

ESU LokProgrammer

LokProgrammer bruger ingen kontrolenhed, men skal have direkte tilslutning til sporet med lokomotivet.
LokProgrammer tillader ikke 100-127 som lang adresse. Du kan ikke indtaste den i brugergrænsefladen og hvis du læser dataene fra et lokomotiv, vil LokProgrammer lave adressen om til 128.
Så vil du absolut bruge 100-127 på et Lenz-anlæg, må du acceptere at bruge en anden lang adresse (128-255), mens du koder.
Når du så er færdig, kan du rette nummeret til 100-127.

Denne side er sidst rettet 20-08-2021