Hvordan indlægges lyd i en LokSound dekoder

Når man køber en ESU LokSound dekoder, hvad enten det er en version 4.0 eller 5.0, kan den købes med en universallyd, hvor det er meningen, at man selv skal indlægge den lyd, der passer til lokomotivet.
Universallyden er blot en dieselmotor i tomgang og en fløjte. Måske er den tilstrækkelig, og så er alt jo godt.

Men ofte skal der laves en anden eller flere lyde. Men hvor skal de komme fra?

Ja, man kan fatte en mikrofon og diverse udstyr og så gå i gang.

I denne beskrivelse vil jeg holde mig til det mest simple, som er at hente lyden fra ESUs mangfoldige bibliotek.
Så indlægning af lyden foregår hos mig i 3 faser:

  1. Download af lydprojektet fra ESU
  2. Indlæg lydprojektet i LokSound dekoderen
  3. Tilpas dekoderopsætningen til det, du ønsker, f.eks. F-funktioner

Fase 1 Download af lydprojektet fra ESU

Start på ESUs hjemmeside og klik på Download.

Hvis du gerne vil have f.eks. engelsk, kan du klikke på flaget øverst på siden.

Klik på Geräuschdateien (Sound files) og herefter på den LokSound version, du har. Jeg har selv kun erfaring med version 4.0, men jeg tror, at version 5.0 fungerer på samme måde.

Nu får du et udvalg af lydprojekter, som du kan hente. Som det er i øjeblikket, får du projekter til version 4.0 og 5.0 uanset hvilken version du har valgt.
Nu er det bare om at lede efter den lyd, som du synes passer bedst til dit lokomotiv.
I toppen af skærmen kan du vælge kun at søge på f.eks. damp og også vælge hvilket land lokomotivet kommer fra.

I mit eksempel med lyd til damplokomotivet OKMJ 14 har jeg valgt jeg damp og Danmark, hvilket giver mig valgmuligheden af en D-maskine. Da D-maskinen har nogenlunde samme kedelstørrelse som nr 14, har jeg valgt denne.
Men for at undgå at vælge i blinde, kan du klikke på demo og høre, om det lyder fornuftigt. Funktionstildeling kan du lave om senere.

Klik på Download og vælg den dekoder, du har. Du skal nu gennemlæse og acceptere licensbestemmelserne og så gemme projektet.

På min PC har jeg en mappe med navnet modeljernbane, heri en mappe med navnet download, heri en mappe med navnet ESU.
Men det er helt op til dig, hvor du vil gemme lydprojektet.

Nu er du færdig med første fase.

Fase 2 Indlæg lydprojektet i LokSound dekoderen

Det første jeg gør her er at kopiere lydprojektet, som jeg lige har downloadet, til en mappe, som indeholder alle mine beskrivelser og tegninger af det lokomotiv, som lyden skal indlægges i. I mit tilfælde mappen modeljernbane/OKMJ 14

Navngivning laver jeg til at bestå forrest af dato og mit lokomotivlitra og nummer efterfulgt at ESUs navn. Så er jeg altid sikker på at kunne finde ud af, hvor lyden stammer fra. Datoen gør, at jeg kan gemme de forskellige versioner som jeg får lavet. Skulle jeg lave flere samme dag, tilføjer jeg et a i slutningen af navnet. Den næste samme dag får et b osv.
F.eks. 20180928OKMJ 14 55497-LSV4.0-Dampf-DSB-D-R4.esux
Og jeg kan nu arbejde videre i det specifikke projekt.

Sæt nu lokomotivet på det programmeringsspor, som du anvender til din LokProgrammer.

Åbn din LokProgrammer (opdater til sidste version, hvis du ikke allerede har gjort det) og åben dit lokomotivs projekt.

Ret Lokadresse (dekodernummer) til det nummer du vil kende lokomotivet på.
Klik på Programmer/Dekoderdaten schreiben og gennemfør skrivningen.
Klik herefter på Programmer/Sounddaten schreiben og gennemfør skrivningen.

Nu er din dekoder opdateret med både funktioner og lyd på den måde, som ESU har valgt.
Så nu er det tiden at teste lokomotivet i drift.

Hvis du vil anvende den opsætning, er du færdig og kan springe fase 3 over.

Fase 3 Tilpas dekoderopsætningen til det, du ønsker, f.eks. F-funktioner

Jeg tror, at de fleste har brug for at tilpasse opsætningen, så her vil jeg nævne noget af det, som jeg har accepteret eller ændret og som har med lyd at gøre.
Alle andre opsætninger er ikke en del af denne beskrivelse.

Forsinkelse ved start

ESU har valgt, at lokomotivet ikke skal starte umiddelbart, når der skrues op for hastighed og der samtidig er tændt for kørselslyd, men forsinke det lidt. Det synes jeg er korrekt for et damplokomotiv, så det har jeg bibeholdt.
Opsætningen er i Fahreigenschaften nederst på siden i Anfahrtverzögerung.

Tilretning af F-funktioner

Næste punkt er at tilrette F-funktionerne til din opsætning. Jeg har en standard for min bane men du har måske en anden opsætning.

ESUs funktionstildeling på den nyanskaffede LokSound dekoder er ret simpel
ESU standard F-funktioner


Min egen opsætning til OKMJ 14 ser således ud med overholdelse af min standard herfor
OKMJ 14 F-funktioner


Dampstød og lydstyrke

Da min OKMJ 14 er et damplokomotiv, ville jeg gerne have dampstødene til at passe med hjulomdrejningerne. På nr 14 med 2 cylindre skal der være 4 stød pr omdrejning. Jeg har ikke følere på hjulene, så tilpasningen måtte blive afhængig af hastigheden. Efter min mening er det lykkedes helt fint med 4 stød pr omdrejning, men en 100% tilpasning til cylinderstokkenes vandring er ikke mulig.

Indstillingen må du prøve dig frem med. Det er noget af et puslearbejde, omend ESU vejledningen har en fremgangsmetode. Det er Abstand der Dampfstöße bei Fahrstufe 1 (CV57) og Anpassung bei höhere Fahrstufen (CV58), du skal rette. Mine værdier er endt på 200 og 50.

Tilpasningen sker på siden med Soundeinstellungen.
På samme side sættes lydstyrken, hvor jeg på mit lille anlæg har reduceret lydstyrken til noget, jeg kan holde ud at stå lige ved siden af. På et klubanlæg med større rum og større afstande skal lydstyrken måske være højere.
Under alle omstændigheder må du prøve dig frem.

Lydindstillinger

Flere lydindstillinger

Der er mange muligheder, bl.a. for at indstille lydstyrke individuelt for de enkelte lyde.
Alle disse har jeg ikke haft behov for at ændre.

Vedligehold af opsætningen

En ting er jo at lave en opsætning (i ESU sprog et projekt) fra starten.
Noget andet er at vedligeholde og ændre i opsætningen, så der stadig er styr på det hele.

Jeg har allerede introduceret at lave en navngivning med dato, så forskellige versioner kan genfindes.
Dette er jo udmærket, hvis man altid starter en ændring med at hente projektet frem og rette det, før det skrives i dekoderen.

Men hvad sker der, hvis man retter udenom projektet eller ikke lige husker at gemme projektet efter ændring.
Så er det rart at kunne hente opsætningen fra dekoderen.
Husk blot, at lyd kun kan skrives til dekoderen. Ved rettelse af selve lydene (ikke anvendelsen af dem) kan du hente et nyt projekt fra ESU og i dette indlæse opsætningen fra dekoderen - hvis du har gemt det i dekoderen først.
Anderledes med hele den øvrige opsætning, hvor du bare kan indlæse opsætningen fra dekoderen. Husk blot at indlæse opsætningen i projektet med lyden. Ellers kan du miste navnene på lydene.

Denne side er sidst rettet 20-06-2022