Strøm fra Lenz kontrolenhed LZ100/LZV100/LZV200

Når vi tænker på strøm fra Lenz kontrolenheder og boostere, tænker vi normalt på kørestrøm, da det er væsentligt for planlægningen af anlægget og eventuelle opdelinger i boostersektioner (forstærkersektioner).
Men der bruges også strøm til XPressNet til håndkontroller, til styring af boostere og til tibagemeldinger fra f.eks. sporisolationer og sporskiftestillinger. Ikke nødvendigvis meget strøm, men har du mere end f.eks. 10 håndkontroller eller sporisolationer, bør du interessere dig for denne del.

Kørestrøm udgang J og K

Kørestrøm leveres fra LZV100, LZV200 og eventuelle boostere som LV103 m.fl.

Fra fabrikken er den indstillet til 16 volt og maksimum 5 ampere (i praksis ca. 4,6 ampere).
Du kan stille på værdierne, og skal huske, at indstilling foregår som indstilling af kontrolenheden, og eventuelle boostere stilles samtidig. Tilføjer du derfor en booster og ikke anvender standardværdierne, skal du derfor indstille værdierne igen for at få stillet boosterne magen til kontrolenheden.

Programmeringsstrøm udgang P og Q

Værdier for denne har jeg ikke kunnet finde, men da strøm enten sendes som kørestrøm udgang J og K eller programmeringsstrøm udgang P og Q, vil jeg tro, at der kan bruges tilsvarende strømstyrke.

Altså ingen problemer her.

Alle de andre udgange LMAB (XpressNet), CDE (styring af boostere) og RS (tilbagemeldinger)

Disse udgange findes kun på kontrolenhederne LZ100, LZV100 og LZV200.

Strømforsyningen af disse er fælles på den måde, at der tilsammen er 300mA (milli-ampere/tusindedele ampere) til rådighed.

Lenz har en tabel over de forskellige enheders strømforbrug under svar på spørgsmål om antal Xpressnet-enheder, som jeg viser her. Tilsvarende tabel findes i dokumentationen for tastaturmodul LW150. Bemærk specielt, at selv om kontrolenheden kan have op til 30/31 håndkontroller, kan den ikke strømforsyne alle sammen. Løsning nedenfor.

Brug tabellen til at finde ud af, hvor tæt på grænsen på 300mA du er. Du skal blot lægge tallene sammen for hver enhed, du har. F.eks. 2 stk LH101 giver 2 gange 22mA, ialt 44mA. Læg eventuelt lidt til, så du også kan strømforsyne gæsters håndkontroller.

Enhed Tilslutning Strømforbrug
Håndkontrol LH101 XpressNet LMAB 21mA-22mA
Håndkontrol LH100 XpressNet LMAB 28mA
Håndkontrol LH90 XpressNet LMAB 18mA
Håndkontrol LH01 XpressNet LMAB 30mA
Interface til PC XpressNet LMAB 21mA
Interface til PC i LZV200 XpressNet LMAB 21mA
Trådløs til håndkontrol LTM101
med tilsluttet håndkontrol
XpressNet LMAB 23mA
Trådløs til håndkontrol LTM101
uden tilsluttet håndkontrol
XpressNet LMAB 30mA
Tastaturmodul LW150 XpressNet LMAB 18mA uden LEDs
Tastaturmodul LW150 XpressNet LMAB 39mA med LEDs
Skiftemodul LS100 RS 1,5mA
Tilbagemelding LR101 RS 1,5mA
Sporbesættelsesmelder LRB08 RS 1,5mA anslået
Sporbesættelsesmelder Blücher GBM16XL RS 4,5mA anslået
Booster LV101/LV102/LV103 CDE 10mA

Bemærkninger til tabellen:

Løsning, hvis du bruger mere end 250-300mA

Lenz beskriver på siden med svar på spørgsmål om antal Xpressnet-enheder, at man kobler LM fra kontrolenheden og indsætter sin egen strømforsyning i stedet.

NB Jeg skal med det samme sige, at jeg ikke har afprøvet løsningen.

Hvis du har nødstop-knapper på anlægget

Løsningen giver mere kraft til XpressNet, og frigiver derfor mere strøm til CDE og RS tilslutningerne.
Der er ikke beskrevet noget om, hvorledes manglende strøm hertil løses, men da strømforbrugene er rimelig små, er det måske heller ikke nødvendigt.

Mit eget strømforbrug

Mit eget forbrug er så lille og så langt under 300mA, at jeg ikke har behov for løsningen med ekstra strøm til XpressNet.
Forbruget er

Enhed Antal Strømforbrug pr. enhed Strømforbrug ialt
Håndkontrol LH101 2 stk. 21mA-22mA 44mA
Interface til PC 1 stk. 21mA 21mA
Interface til PC i LZV200 1 stk. 21mA 21mA
Tastaturmodul LW150 1 stk. (ikke tilsluttet endnu) 18mA uden LEDs 18mA
Tilbagemelding LR101 11 stk. 1,5mA 16,5mA
Total 120,5mA

Der er altså rigelig plads op til de 300mA, selv med gæster på besøg.
Og skulle jeg lave separat strømforsyning til XpressNet, vil jeg kun bruge 37,5mA til LZV200 og LR101.

Denne side er sidst rettet 26-09-2022