Erfaringer med Lenz LS150 sporskifteomstillingsdekoder

Lenz har en rimelig billig dekoder til omstilling af sporskfter, signaler eller andet.

Til brug ved sporskifteomstilling har den også den fordel, at omstilling kan ske både gennem LS150, men også fra en pult, således som jeg har brugt det.

En stor fordel, men der er dog også nogle ulemper.

Programmering

Programmering af LS150 kræver, at man trykker på en knap på LS150. LS150 bør derfor sidde rimelig tilgængelig (det gør den ikke hos mig på Seden station). Reset af LS150 kræver tryk på knappen samtidig med at strømmen tilsluttes. Det kan derfor være praktisk at montere en afbryder ved siden af LS150. Jeg har ikke en sådan afbryder, men skal tænde for hele anlæggets strøm, og det kræver enten en ekstra person eller hos mig en 2 meter lang stang. Det er altså lidt besværligt.

Indstilling af adresse

LS150 kan indstilles til enten at fortløbende numre, hvor man bare indkoder det første, eller 6 individuelle numre.

Fortløbende numre, der alle får impulstid på 0,1 sekunder:

Individuelle numre, der også kan have individuelle impulstider:

Reset til fabriksindstilling:

Hvad sker der, når flere sporskifter omlægges hurtigt efter hinanden

Når jeg læser Lenz vejledningen for LS150, fremgår det, at udgangen får spænding i summen af trykketiden og tiden i LS150.

Dette er korrekt, men hvis der kommer en ny kommando inden denne totale tid er udløbet, vil LS150 stoppe den igangværende udgang, hvis bare LS150-tiden er gået og udføre den nye kommando. Det er derfor væsentligt, at LS150-tiden er tilstrækkelig til at få sporskiftet til at skifte.

Hvis der kommer en ny kommando til den udgang, LS150 er i gang med at udføre, afhænger det lidt af, hvornår og om der er andre kommandoer:

Det gælder i øvrigt, at kommandoer ikke altid udføres i rækkefølge. Det afhænger lidt af tiden mellem kommandoerne, omend jeg ikke kan finde en klar definition på metoden.

I Rocrail på PC vil 2 hurtige klik efter hinanden blive opfattet som et dobbeltklik. Og Rocrail udføre dette som ét klik og altså ikke omlægge sporskiftet tilbage.

Jeg har fundet, at LS150 i hvert fald har hukommelse til at håndtere 6 kommandoer, således at alle 6 udgange kan få kommandoer hurtigt.

Rocrail definitioner

I Rocrail skal man være opmærksom på, at sensoren for sporskiftets sporisolation skal være defineret både i Block Id i fanebladet General og i Occupancy i fanebladet Wiring for både at blive vist som besat på sporplanen og for at forhindre utidig omstilling.

Default puls længde i Rocrail properties er sat til 10 millisekunder, hvilket er tilstrækkelig til at få LS150 til at skifte. Herefter bliver den totale tid, hvor drevet får spænding summen af LS150-tiden (hos mig normalt 2 sekunder) og Rocrail-tiden (default 10 msek). Tilsvarende vil pulslængden ved omskiftning på en håndkontrol være summen af LS150-tiden og den tid, plus/minus knappen trykkes ned.

Manuel omskiftning på pulten går udenom LS150, så her skal jeg selv holde knappen nede tilstrækkelig længe for samtlige sporskifter.

Denne side er sidst rettet 02-04-2020