Til forsiden

Download hjælpeprogrammer

Denne side bruger frames.
This page in english
Diese Seite auf deutsch

Denne side indeholder download af hjælpeprogrammer, som jeg har lavet til mit eget formål. Men måske kan andre have glæde af dem.

De stilles dog kun til rådighed under den forudsætning, at anvendelse er på eget ansvar. Ligesom videredistribution ikke er tilladt. Lad i stedet andre hente dem fra denne hjemmeside.

JPCVDok Vis og udskriv CV oplysninger fra Lenz CV-Editor. Version 1.0.1

JPCVDok er et dokumentationsprogram for CV-konfigurationer dannet i Lenz CV-editor.
Gør sådan:
 1. Klik på linket. Vælg om filen skal gemmes på din disk eller installeres direkte fra nettet.
 2. Installationen kræver, at Microsoft .NET 4.0 client profile er installeret. Hvis den ikke er, skal du installere den først, idet der kommer en fejlmelding "To run this application, you first must install ..... .NET Framework v4.0......"
 3. Installationen opretter et punkt EJP i startmenuen og lægger JPCVDok der. Der oprettes også et ikon på din arbejdsplads.
Klik her for at hente eller installere programmet

Installation af .NET 4.0 Client Profile kan du gøre således:

Du kan hente den fra Microsoft vælg download center, herefter populære downloads i kategorien udviklingsværktøjer og vælge Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

JPMClock Modelur til afvikling af køreplaner. Version 1.0.1

JPMClock er et program til visning af et ur beregnet til afvikling af køreplaner.
Gør sådan:
 1. Klik på linket. Vælg om filen skal gemmes på din disk eller installeres direkte fra nettet.
 2. Installationen kræver, at Microsoft .NET 4.0 client profile er installeret. Hvis den ikke er, skal du installere den først, idet der kommer en fejlmelding "To run this application, you first must install ..... .NET Framework v4.0......"
 3. Installationen opretter et punkt EJP i startmenuen og lægger JPMClock der. Der oprettes også et ikon på din arbejdsplads.
Klik her for at hente eller installere programmet

Installation af .NET 4.0 Client Profile kan du gøre således:

Du kan hente den fra Microsoft vælg download center, herefter populære downloads i kategorien udviklingsværktøjer og vælge Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

JPPlanDV Dokumentation og validering af Rocrail planer. Version 1.18.2

JPPlanDV er et program til dokumentation og validering af en Rocrail plan.
Gør sådan:
 1. Klik på linket. Vælg om filen skal gemmes på din disk eller installeres direkte fra nettet.
 2. Installationen kræver, at Microsoft .NET 4.0 client profile er installeret. Hvis den ikke er, skal du installere den først, idet der kommer en fejlmelding "To run this application, you first must install ..... .NET Framework v4.0......"
 3. Installationen opretter et punkt EJP i startmenuen og lægger JPPlanDV der. Der oprettes også et ikon på din arbejdsplads.
Klik her for at hente eller installere programmet

Installation af .NET 4.0 Client Profile kan du gøre således:

Du kan hente den fra Microsoft vælg download center, herefter populære downloads i kategorien udviklingsværktøjer og vælge Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

Retur til forsiden
Denne side er sidst rettet 18-09-2015


In english

This page contains download of programs, that I have made for my own purpose. But maybe you can use them too.

They shall only be available under the assumption that use is at your own risk. As further distribution is prohibited. Instead, let others download them from this site.

JPCVDok Show and print CV information from Lenz CV-Editor. Version 1.0.1

JPCVDok is a documentation program for CV configurations made in Lenz CV-Editor.
What to do:
 1. Click on the link. Choose whether to save the file on your disk or install directly from the web.
 2. The installation requires Microsoft. NET 4.0 Client Profile is installed. If not, you must install it first.
 3. The installation creates an entry EJP in the start menu and puts JPCVDok there. It also creates an icon at your desktop.
Click here to download or install the program

Do this to install .NET 4.0 Client Profile:

You can download it from Microsoft select Downloads and Download center, then Popular downloads in the category Development tools and select Microsoft .NET Framework 4 Client profile

JPMClock Model clock for schedules om modelrailways. Version 1.0.1

JPMClock is an application for showing a model clock to be uses in running schedules on modelrailways.
What to do:
 1. Click on the link. Choose whether to save the file on your disk or install directly from the web.
 2. The installation requires Microsoft. NET 4.0 Client Profile is installed. If not, you must install it first.
 3. The installation creates an entry EJP in the start menu and puts JPMClock there. It also creates an icon at your desktop.
Click here to download or install the program

Do this to install .NET 4.0 Client Profile:

You can download it from Microsoft select Downloads and Download center, then Popular downloads in the category Development tools and select Microsoft .NET Framework 4 Client profile

JPPlanDV Documentation validation of Rocrail plans. Version 1.18.2

JPPlanDV is an application for documentation and validation of a Rocrail plan.
What to do:
 1. Click on the link. Choose whether to save the file on your disk or install directly from the web.
 2. The installation requires Microsoft. NET 4.0 Client Profile is installed. If not, you must install it first.
 3. The installation creates an entry EJP in the start menu and puts JPPlanDV there. It also creates an icon at your desktop.
Click here to download or install the program

Do this to install .NET 4.0 Client Profile:

You can download it from Microsoft select Downloads and Download center, then Popular downloads in the category Development tools and select Microsoft .NET Framework 4 Client profile

Back to main page
This page has been updated on september 17. 2015


Auf deutsch

Diese Seite enthält Downloads von Programmen, die ich für meine eigenen Zwecke gemacht haben. Aber vielleicht können Sie Freude von die Programmen bekommen.

Sie sind nur unter die Bedingung, dass die Benutzung auf eigene Gefahr zur Verfügung steht. Als weitere Verbreitung ist untersagt. Stattdessen lassen Sie andere die Programme von dieser Seite laden.

JPCVDok Zeigen und drucken von CV Konfiguration von Lenz CV-Editor. Version 1.0.1

JPCVDok ist ein Programm zur Dokumentation CVs von Lenz CV-Editor.
Was ist zu tun:
 1. Klicken Sie auf den Link. Wählen Sie, ob Sie die Datei auf Ihrer Festplatte speichern oder installiert direkt aus dem Web.
 2. Die Installation benötigt das Microsoft. NET 4.0 Client Profile installiert ist. Wenn nicht, dann müssen Sie erst diese installieren.
 3. Die Installation erzeugt einen Eingang EJP im Start-Menü und setzen JPCVDok darin. Es schafft auch ein Symbol in Ihrem Arbeitsplatz.
Klicken Sie hier zu herunterladen oder installieren das Programm

Was zu tun Microsoft .NET 4 Client Profile zu installieren:

Sie können es von Microsoft herunterladen. Wählen Sie zum Downloads/Download Center, dann Beliebte Downloads in der Kategorie Entwicklertools, und wählen Sie Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

JPMClock Modell Uhr für Modeleisenbahnen. Version 1.0.1

JPMClock ist ein Programm für Fahrpläne auf Modelleisenbahnen durchzuführen.
Was ist zu tun:
 1. Klicken Sie auf den Link. Wählen Sie, ob Sie die Datei auf Ihrer Festplatte speichern oder installiert direkt aus dem Web.
 2. Die Installation benötigt das Microsoft. NET 4.0 Client Profile installiert ist. Wenn nicht, dann müssen Sie erst diese installieren.
 3. Die Installation erzeugt einen Eingang EJP im Start-Menü und setzen JPMClock darin. Es schafft auch ein Symbol in Ihrem Arbeitsplatz.
Klicken Sie hier zu herunterladen oder installieren das Programm

Was zu tun Microsoft .NET 4 Client Profile zu installieren:

Sie können es von Microsoft herunterladen. Wählen Sie zum Downloads/Download Center, dann Beliebte Downloads in der Kategorie Entwicklertools, und wählen Sie Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

JPPlanDV Dokumentation und Validierung von Rocrail Pläne. Version 1.18.2

JPPlanDV ist ein Programm zur Dokumentation Rocrail Plan-Dateien.
Was ist zu tun:
 1. Klicken Sie auf den Link. Wählen Sie, ob Sie die Datei auf Ihrer Festplatte speichern oder installiert direkt aus dem Web.
 2. Die Installation benötigt das Microsoft. NET 4.0 Client Profile installiert ist. Wenn nicht, dann müssen Sie erst diese installieren.
 3. Die Installation erzeugt einen Eingang EJP im Start-Menü und setzen JPPlanDV darin. Es schafft auch ein Symbol in Ihrem Arbeitsplatz.
Klicken Sie hier zu herunterladen oder installieren das Programm

Was zu tun Microsoft .NET 4 Client Profile zu installieren:

Sie können es von Microsoft herunterladen. Wählen Sie zum Downloads/Download Center, dann Beliebte Downloads in der Kategorie Entwicklertools, und wählen Sie Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

Zurück zur Startseite
Diese Seite wurde zuletzt korrigiert 18.09.2015