Til forsiden

Elektriske anlæg

Denne side bruger frames. De elektriske anlæg er beskrevet dels i principper, dels i diagrammer for de enkelte dele.

Strømforsyning

Strømforsyning drejer sig om omformning af husets 230 Volt vekselspænding til flere forskellige formål.

Grundlæggende anvender jeg forskellige transformere til de forskellige formål. Blot fordi forskellige formål skal anvende samme spænding og jævn/vekselspænding må de ikke anvende samme transformer.

Og hver strømforsyning skal være dels en godkendt transformer (i gamle dage skete det med et D-mærke), dels skal den være beskyttet mod overbelastning og dermed overophedning, som kunne skabe en brand. De skal også placeres på en sådan måde, at de kan slippe af med den varme, som de altid danner.

Tænd/sluk skal være fælles for alle transformere.

Ledninger og forbindelser

For at lette fejlsøgning skal alle forbindelser trækkes fra "anvendelsesstedet" f.eks. et spor til et fordelingshus, f.eks. en klemmerække.
Ledninger trækkes primært i lige baner, således at der dannes ledningsbundter. Hvor det er muligt, anvendes fler-korede kabler.
Der anvendes ikke farvekoder på ledninger. Alle farver er lige gode. Det er ikke ledningen som sådan, der er interessant. Det er tilkoblingen til "anvendelsesstedet" eller fordelingshuset.

Digitalsystem

Digitalsystemet baseres på Lenz - XPressnet.

Dette system anvendes af alle danske klubber i spor 0 og er derfor det naturlige valg.

Kortslutningssikring

Kortslutningssikringen ligger for kørestrømmens vedkommende i Lenz boosteren, og ellers generelt i kortslutningsbeskyttelsen i transformerne.

På et 2-skinneanlæg vil der altid være risiko for kortslutning i hjertestykkerne, hvis disse er strømførende. Og det skal de være, da der skal kunne køres med meget korte lokomotiver. Det er derfor muligt på pultene på hver station at slå strøm i hjertestykkerne til og fra (via relæer), ligesom hjertestykkerne er beskyttet med 21 watts pærer (bremselygtepærer).

Princip for fordelingshuse

Dokumentation

Alle ledninger skal basere sig på nedskreven dokumentation

Central krydsfelt

Strømforsyning

Digital system og kørestrøm

Martofte station

Seden station

Retur til forsiden
Denne side er sidst rettet 24-02-2012