Til forsiden

Nyheder

Denne side bruger frames.

Nyheder

21. november 2017
 • Beskrivelsen af kodning af LZV100 er udvidet med beskrivelse af reset af en LZ100 samt mindre tilføjelser. Se LZV100/LZ100
8. november 2017
 • Jeg har oprettet et nyt menupunkt Byggetips, hvor jeg vil lægge diverse af mine ideer og tips
22. november 2016
 • Jeg har opdateret beskrivelsen af LZV100 kontrolenhed med definition af antal F-funktioner, der udsendes konstant
15. november 2016
 • I forbindelse med indbygning af flere dekodere i samme lokomotiv er jeg blevet opmærksom på, at skabeloner til Lenz CV-editor ikke bør indeholde CV15 og CV16. Jeg har derfor lavet en særskilt skabelon til disse og fjernet dem fra de eksisterende skabeloner. Det er ESU LokPilot og LokSound samt Uhlenbrock digitalservo.
  Samtidig har jeg indlagt beskrivelse og mine standards for brugen af disse her ligesom oplysning om dem er indlagt ved beskrivelse af kodning og skabeloner.
10. oktober 2016
 • Jeg har beskrevet, hvilke oplysninger om dekodere, der gemmes i kontrolenheden. Set det her.
1. august 2016
 • Jeg har scannet mine gamle dias med jernbanebilleder fra 1964-79 og lagt dem tilgængelige her. Det er mere end 1.800 billeder. Se dem her.
18. september 2015
 • Jeg har lavet tilbagemelding af sporskifternes stilling på Martofte. Senere vil det komme på Seden.
  Dette er lavet ved at koble relæer parallelt med visningen på sportavlen. Og det har afstedkommet en del nye el-skemaer og ændringer på de eksisterende.
  Tilbagemeldingen sker via Lenz LR101 og kontakternr på tilbagemeldingsrelæerne.
  Samtidig er Rocrail ændret til at anvende disse tilbagemeldinger og samtidig sat op til at vise sporskifternes stilling uanset om disse skiftes via Rocrail, via håndkontrol LH100 eller via pult. De 2 første anvender Lenz LS150 til omstillingen, mens pulten går udenom. Læs hvordan her
 • Beskrivelse af LS150 er udvidet, idet den ikke opfører sig som man tror at læse Lenz vejledningen. Læs mere her
 • Hjælpeprogrammet JPPlanDV er opdateret med validering af togvejsdækning på sporskifter, som er ved at blive indført i Rocrail
7. august 2015
 • Hjælpeprogrammet JPPlanDV (1.18.1) til dokumentation og validering af Rocrail planer har fået udvidet validering af sporskifter og samtidig er muligheden for at fravælge block side routes fjernet. Dette har nu været standard i Rocrail i flere år.
 • Hjælpeprogrammerne JPCVDok (1.0.1) til dokumentation af CV-indstillinger fra Lenz CV-kodning og JPMClock (1.0.1) med ur til brug i køreplanskørsel er opdateret, men uden synlige ændringer.
29. december 2014
 • Jeg har konstrueret en afkoblingsrampe til DMJK-kobling og NEM/Lenz kobling. Beskrivelsen heraf er indlagt. Se menuen under Sporanlægget.
  Denne har samtidig afstedkommet opdatering af mine Rocrailtabeler i Digital system og kørestrøm og af mine diagrammer for central krydsfelt og Martofte krydsfelt.
 • Programmeringssporet på Martofte er forlænget til at omfatte hele spor 17 på Martofte. Og for at sikre min LokProgrammer mod kortslutning, har jeg opbygget en relæopbygning til omskiftning således, at alle spor i forlængelse af spor 17 afbrydes, når jeg skifter spor 17 fra almindeligt spor til programmeringsspor. Dette omfatter sporskifte 1, spor 3 og drejeskive. Skinnerne i begge sider afbrydes. Diagram for denne opbygning er tilføjet.
 • I forbindelse med montering af sporisolationer i alle spor blev diagrammerne ændret, men aldrig udgivet. Det er de nu.
6. august 2014
 • Jeg har tilføjet skabeloner (2 stk) til ESU LokPilot og LokSound V4.0 dekodere.
19. juli 2014
 • Jeg har tilføjet skabeloner (3 stk) til Brawa Breuer traktor (klædeskab) og Doehler&Haas dekodere.
 • Tilføjet dokumentation for min egen opsætning af Brawa Breuer traktor.
 • Tilføjet ophængsseddel med F-funktioner i menupunktet Standards.
22. marts 2014
 • Jeg har rettet fejl i min/max værdier i Uhlenbrock skabelonerne.
15. februar 2014
 • Jeg har tilføjet skabeloner (6 stk) til Lenz + (plus) serien.
 • Tilføjet skabelonen til Lenz Gold i oversigten. Den var allerede med i EJP_da.zip.
 • Rettet en fejl i Lenz Gold, hvor CV58-59 fejlagtigt var angivet til CV57. Og endvidere korrigeret default-værdierne.
9. februar 2014
 • Jeg har tilføjet skabelon til Lenz gold dekoder og en generel måde at finde dekodertypen på.
  Herudover har jeg tilrettet alle mine skabeloner, så de er mere ensrettede i sprog og rettet diverse fejl.
 • Jeg har lavet et program JPCVDok, som kan vise og udskrive en samlet oversigt over CV konfigurationer, som er lavet med Lenz CV-editor. Første version er version 1.0.0. Hent den i Download/Hjælpeprogrammer
 • Jeg har lavet om på mine standards for brug af F-funktioner. Årsagen er anskaffelse af et tysk skinnebussæt, hvor lyset kan tændes separat i førerrum og passagerafdeling. Og det synes jeg er interessant at få med.
  Jeg har derfor valgt at bruge F5 til passagerafdelingen, da den ligger ved siden af F6 til førerrum. Afkobling er så flyttet til F2, som også er Lenz standard.
  Samtidig har jeg brugt F12 til højttalerudkald. På en V100 er der godt nok flere lyde på samme funktion som højttalerudkald, men højttalerudkaldet kommer når den holder stille, hvilket jeg anser for det mest anvendelige.
26. januar 2014
Jeg har lavet flere dekoderskabeloner til Lenz 2012-CV-editor. Nu er der skabeloner til Lenz, Blücher, ESU og Uhlenbrock.
11. august 2013
Jeg har lavet dekoderfiler til Lenz nye CV-editor. Foreløbig til Blücher GBM16XL og til Lenz LR101.
Jeg har anskaffet de resterende nødvendige strømfølere Lenz LB101, således at hele anlægget nu er dækket af sporisolationer.
Dette har medført, at tabellen over isolationer og tihørende Rocrail definitioner er opdateret og at diagrammer for fordelingshuse på Martofte er opdateret.
Transformeren til drejeskifterne er udskiftet med en Fleischmann transformer.
1. januar 2013
Valideringsprogrammet til Rocrail er opdateret (version 1.17.8)
Opdateringen omfatter forbedret validering af togveje og blokke, idet Rocrail har ændret i dataindhold i enkelte felter.
16. december 2012
Nyt program til visning af modelur til køreplaner (version 1.0.0)
25. november 2012
Jeg har opdateret mit Lenz system til version 3.6 og fået opdateret mine LS150 så den 6. udgang kan indstilles. Beskrivelserne er derfor opdateret.
Dekoderfil til Uhlenbrock Servodekoder 67 800 til brug i Lenz CV-Edit program er tilføjet
Oversættelse af dekoderbeskrivelse for Rivarossi-lokomotiv
18. oktober 2012
Valideringsprogrammet til Rocrail er opdateret (version 1.17.7)
Opdateringen omfatter forbedret validering af togveje.
11. oktober 2012
Valideringsprogrammet til Rocrail er opdateret (version 1.17.6)
Opdateringen omfatter ny kommando i aktioner til staging yards samt ændret kontrol af sektioner i staging blocks.
7. oktober 2012
Valideringsprogrammet til Rocrail er opdateret (version 1.17.5)
Opdateringen omfatter aktioner til staging yards som netop er blevet indført i Rocrail
6. oktober 2012
Valideringsprogrammet til Rocrail er opdateret (version 1.17.4)
Opdateringen omfatter bla. boosters og systemaktioner samt og forbedrede valideringer i køreplaner, ture, aktioner og betingelser.
30. september 2012
Valideringsprogrammet til Rocrail er opdateret (version 1.17.1)
Opdateringen omfatter bla. staging blocks og fiddle yards (navnene er ikke oversat i Rocrail) og yderligere valideringer.
10. september 2012
Standards for F-funktioner er ændret. Årsagen hertil er, at jeg har konstateret, at Lenz kontrolenheden kun gemmer F0-F4 i tilfælde af en strømafbrydelse. Derfor skal funktionerne F0-F4 være væsentlige for kørslen at gemme (og de andre uvæsentlige). I praksis lys og køreegenskaber.
Min opsætning af fast bremselængde er derfor ændret fra F5 til F4, ligesom afkobling er flyttet fra F2 til F5. Men der er også flyttet lidt mere. Se standards.
Til programmering af ESU LokSound med lyd har jeg anskaffet en LokProgrammer. Den er installeret således, at programmering foregår på programmeringssporet, der derfor kan omskiftes mellem Lenz og LokProgrammer. Dette har givet et antal rettelser i diagrammerne. Samtidig kan den anvendes til programmering af CVer over 126, hvad min Lenz 3.5 ikke kan.
Mere konkret beskrivelse af kodning af dekodere, specielt den konkrete kodning af mit Lenz V 100 og mit Rivarossi lokomotiv.
Og så er valideringsprogrammet til Rocrail opdateret (version 1.16.2).
22. august 2012
Fix af fejl ved åbning af modulplan, der ikke findes i samme mappe som masterplanen i dokumentations- og valideringsprogrammet til Rocrail.
3. august 2012
Ny dekoderfil til brug i Lenz CV-editor
Lille redigeringsændring i dokumentations- og valideringsprogrammet til Rocrail.
31. juli 2012
Download siden delt i flere sider, samt nyt dokumentations- og valideringsprogram til Rocrail.
10. april 2012
Mange nye beskrivelser omkring Rocrail mv.
24. februar 2012
Principskitse for fordelingshuse og forbindelser samt lidt ekstra specifikation om digital system
Link til spor0.dk
8. februar 2012
Flere emner i problemer og løsninger under automatisk drift
Beskrivelse af digital system udvidet med opsætning af kabler, sporskifter og Rocrail definitioner
Standard for F-funktioner tilføjet
Udvidet menu
29. januar 2012
Flere emner i problemer og løsninger under automatisk drift
Lidt ændret opsætning af siderne
22. januar 2012
Ny hjemmeside

Retur til forsiden