Til forsiden

Rocrail problemer og løsninger

Denne side bruger frames. Alle systemer kan give problemer. Både modelbaneanlæg og PC systemer.
Her er en liste over problemer i forbindelse med automatisering, jeg har fundet og måske også løst. Måske er det ikke hele sandheden jeg har fundet, men det har fungeret for mig.

Rocview fryser under start af et workspace
Ved en opdatering af Rocrail omkring sommeren 2011 blev tcp-portens nummer ændret. Denne port er den, som serveren anvender, og som Rocview derfor skal bruge, når den vil snakke med serveren.
Tidligere blev brugt nummer 62842. Nu bruges 8051.
Min løsning var at åbne filen rocrail.ini med Notepad. Finde det tidligere nummer i parameteren tcp port og rette det til det nye. Og så gemme filen igen.
Herefter startede Rocview korrekt igen. Og det skulle jeg selvfølgelig gøre i alle mine workspaces.

Hvorfor kan jeg ikke åbne en sporplan eller et workspace (arbejdsområde)
Hvis du sidste gang du gemte en sporplan satte kryds i Rocview properties feltet Use workspace at startup, får du ikke mulighed for at vælge igen.
Fjern krydset, gem Rocview og start Rocview igen

Hvordan vælger Rocview, hvilken sporplan, der skal åbnes?
Rocview kan starte på 3 måder:
 1. File/open hvor det kun er den enkelte sporplan, der åbnes. Rocview vil starte med at vise den mappe du sidst anvendte og give dig mulighed for at vælge en sporplan, som er en xml-fil. Serveren startes IKKE og der er derfor ikke tilslutning til dit anlæg.
 2. File/Open workspace (og recent workspaces), hvor Rocview vil starte med at vise mappen angivet i default workspace og give dig mulighed for at vælge denne eller en anden mappe.
  Når du har valgt, vil Rocview starte serveren (Rocrail) og derefter åbne den sporplan, som sidst var åbnet af serveren i dette workspace.
  Hvordan du kan udskifte denne sporplan, hvis du har flere planer i den samme mappe, er jeg endnu ikke klar over. Jeg har dog oplevet, at editering af rocrail.ini med Notepad og ændre navnet for planfile kan fungere.
 3. Hvis du i Rocview i Rocview properties har afkrydset Use workspace at startup, vil Rocview næste gang bruge det angivne workspace og starte sporplanen som beskrevet i punkt 2 ovenfor. Rocview må gemme informationen om workspace et sted i Windows.

Jeg synes det er svært gennemskueligt i praksis, så derfor vil jeg anbefale:

 1. Hvis du aldrig vil lave kopier af sporplanen til f.eks. at afprøve muligheder og aldrg skal bruge andet end din ene plan, så brug den plan, som du fik ved installationen af Rocrail og lad være med at rette workspace- eller plan-navne.
  Fasthold krydset i Use workspace at startup.
 2. Hvis du som jeg gerne vil afprøve muligheder og gerne vil kunne arbejde med flere anlæg, så lav kopier ved af kopiere hele workspacet (mappen) med Windows Explorer (Stifinder) og fasthold, at sporplanen i hvert workspace hedder plan.xml og fasthold, at der kun er denne ene sporplan i dette workspace.
  Sæt ikke kryds i Use workspace at startup, men vælg altid selv det workspace, der skal startes.
  På denne måde skal File/open (punkt 1 ovenfor) aldrig anvendes.

Hvordan tilslutter jeg en ekstra PC til min server
Installer Rocrail på den ekstra PC, start Rocview og vælg File/Connect. Indtast serverens IP adresse i Hostname og 8051 i port.
IP adressen finder du på server-PCen. Åbn et kommando-vindue (Start/alle programmer/tilbehør/Kommandoprompt) og indtast IPCONFIG.
Her finder du IP-adresse for det netværkskort, du aktuelt bruger (trådløst eller Ethernet fast). Det kan f.eks. være 192.168.1.33

Hvordan tilslutter jeg en smartphone eller pad til min server
Hent Rocrail programmet på den relevante markedsplads (læs Rocrail vejledningen), tilslut din smartphone eller pad til dit lokalnetværk (WiKi), indtast serverens IP adresse i Hostname og 8051 i port.
IP adressen finder du på server-PCen. Åbn et kommando-vindue (Start/alle programmer/tilbehør/Kommandoprompt) og indtast IPCONFIG.
Her finder du IP-adresse for det netværkskort, du aktuelt bruger (trådløst eller Ethernet fast). Det kan f.eks. være 192.168.1.33

Hvorfor kan jeg ikke tilslutte min ekstra PC eller smartphone/pad men får en meddelelse som: The Rocrail server could not be connected; check the Host and Port settings
Hvis du har indtastet den korrekte IP-adresses og port 8051, er der formentlig en spærring i firewall på server-PCen.
Start Kontrol panel og Sikkerhedscenter. Firewall bør være slået til af hensyn til forbindelse til internet. Men klik på Windows Firewall. Klik så på Ret indstillinger og vælg fanebladet Undtagelser. Da du allerede har prøvet at tilslutte, er Rocrail programmet sikkert allerede på programlisten. Ellers må du tilføje det.
Sæt kryds ud for Rocrail programmet, vælg linien med programmet og klik på Rediger. Klik på Skift område og vælg de computere, som må få adgang. Det er formentlig ikke nødvendigt at tillade adgang fra internettet, så mit eget netværk er sikkert nok. Vil du være mere sikker, kan du lægge en liste ind med de nøjagtige IP-adresser på klienterne.

Hvorfor kan jeg ikke styre anlæg eller lokomotiver fra en klient PC eller smartphone/pad
Hvis du på serveren har defineret, at kun den første klient (sikkert den på serveren) må kontrollere, får en ekstra klient ikke lov.
Start Rocrail properties og fjern markeringen i fanebladet Service.

Hvorfor sker der ingenting, når jeg prøver at skifte sporskifter eller køre tog
Måske er strømmen til anlægget bare slukket helt eller slukket i Rocrail. Men der er et par drilske andre muligheder:
 • Hvis du samtidig har startet Lenz LI-USB server, kan Rocrail ikke komme til at sende kommandoer. Stop LI-USB server og Rocrail og prøv igen.
 • Hvis du ikke har angivet den korrekte serielle port (COM-port) på PCen til Rocrail, vil der ingenting ske. Og du får ingen fejlmelding.
  Først skal du finde den korrekte serielle port, fordi selv om din ledning er en USB-ledning, omsættes den i LI-USB til en seriel port.
  I Windows skal du vælge Kontrolpanel og System. Heri vælger du Enhedshåndtering (i Windows XP i fanebladet Hardware). Så dobbeltklikker du på Porte for at se alle porte (måske vises de allerede). En af disse porte er LI-USB eller bare USB Seriel port og her står navnet på porten i parentes, f.eks. COM12. Hvis der er flere porte og du er i tvivl, tager du bare ledningen ud af din LI-USB og ser, hvilken port, der forsvinder. Så har du fundet porten! Sæt ledningen i igen og se, at det er den samme port, der oprettes. Hvis du skifter USB-stik i din PC, kan du komme ud for at portnavnet skifter.
  Herefter indsætter du portnavnet i Rocrail properties (egenskaber). Vælg faneblader Controller, fremhæv Lenz/XpressNet linien og tryk på Properties. I Device skriver du navnet på porten. Tryk OK, gem og luk Rocview og start igen.

Hvorfor kan jeg ikke se hele min sporplan
I Rocview står, hvor meget du skal se. Så det er her det skal rettes:
 • Åben File/Rocview properties
 • I fanebladet General finder du Track plan size
 • Her skriver du i cx, hvor bred din plan skal være og i cy hvor høj den skal være
 • Tallet for CX kan du finde i Rocrail trace filen, men det nemmeste er at skrive ret store tal i både CX og CY
 • Luk Rocview og start den igen.
 • Hvis det blev for stort, kan du højreklikke dit fjerneste object (track, sensor eller hvad det nu er) og vælge properties. I Position står den X og Y-værdi du som minimum skal bruge

Retur til Rocrail
Denne side er sidst rettet 10-04-2012