Til forsiden

Download skabeloner til Lenz CV-editor

Denne side bruger frames.
Jeg anvender den CV-editor fra Lenz, som blev udgivet i 2012, til alle dekodere bortset fra ESUs, hvor jeg normalt bruger ESU LokProgrammer til lokomotivdekodere men også gerne CV-Editor til servostyring.

Lenz har lavet diverse skabeloner, der skal dække de anvendte CVer i deres nyere dekodere og lokomotiver. Disse installeres samtidig med programmet, og er selvfølgelig på tysk, omfatter kun dekodere og lokomotiver udgivet på programtidspunktet og tager ikke højde for forskellige versioner af dekoderne.

Jeg har derfor lavet mine egne skabeloner, som jeg hermed stiller til rådighed for andre under den klare forudsætning, at anvendelse er på eget ansvar. Ligesom videredistribution ikke er tilladt. Lad i stedet andre hente dem fra denne hjemmeside.

Hvis du opdager mangler eller fejl i mine skabeloner, vil jeg blive glad, hvis du skriver til mig herom. Men du er selvfølgelig også velkommen til at skrive til mig, hvis du har glæde af mine skabeloner.

Jeg har tidligere lavet skabeloner til Lenz' gamle CV-editor. Disse kan du stadig hente på siden Tidligere skabeloner.

Du kan hente skabelonerne ved at pege på dem, højreklikke, vælge Gem destination som... og gemme dem på din disk. Forklaringen dækker Internet Explorer. Jeg bruger ikke andre programmer til internet. I CV-editor kan du på fanebladet 'Dekoder erweiterte Einstellungen/Decoder extended settings' hente dem på trykknappen nederst længst til venstre.
Jeg har til formålet lavet en folder i dokumenter\Lenz\Templates (det er her Lenz har lagt sine skabeloner) med navnet EJP_da. Så er de nemme at hente og nemt genkendelige. Det lille 'da' angiver, at de er på dansk. Så er jeg forberedt til den dag, hvor jeg måske måtte lave skabeloner på andre sprog.

Hvordan mine egne dekodere er defineret, kan du se i Kodning af dekodere.

Generelle skabeloner

Alle skabeloner samlet i en zip-fil. Gem filen i dokumenter\Lenz\Templates og udpak den til folderen dokumenter\Lenz\Templates\EJP_da. Så har du samme opsætning som jeg anvender
Samtlige skabeloner som zip-fil. Senest rettet 06-08-2014

Når man skal kode en dekoder, skal man vide, hvilken dekoder der er tale om. Information herom (eller i hvert fald noget information) kan findes i version og fabrikant. Denne skabelon henter de væsentligste informationer herom.
Dekodertype multifunktion (lokomotiv- og funktionsdekodere). Senest rettet 03-02-2014

Der kan være lokomotiver, der har flere dekodere indbygget, og hvor valg af den enkelte dekoder til programmering sker med CV15 og CV16. Til nem læsning af disse 2 CVer har jeg lavet denne skabelon.
Læs og skriv programmeringsbeskyttelsen i CV15 og CV16. Senest rettet 15-11-2016
Mere beskrivelse af disse 2 CVer kan du finde under Standards

Lenz

Lokomotiv- og funktionsdekodere - plus-serien

Gold+ og Gold21+ lokomotivdekoder. Senest rettet 14-02-2014
Gold+ mini lokomotivdekoder. Senest rettet 14-02-2014
Silver+, Silverdirect+ og Silver21+ lokomotivdekoder. Senest rettet 14-02-2014
Silver+ mini lokomotivdekoder. Kan også sættes til at være funktionsdekoder. Senest rettet 14-02-2014
Silver+ PluX12 lokomotivdekoder. Senest rettet 14-02-2014
Standard+ lokomotivdekoder. Kan også sættes til at være funktionsdekoder. Senest rettet 14-02-2014

Lokomotiv- og funktionsdekodere - lidt ældre

LE110 lokomotivdekoder. Senest rettet 03-02-2014
LE113XF og LE114XF lokomotivdekoder. Er ikke testet. Senest rettet 20-11-2014
Gold lokomotivdekoder. Senest rettet 13-02-2014

Lokomotiver og vogne

V100 lokomotiv oprindelig version Art.Nr. 40130. Senest rettet 05-02-2014

Tysk skinnebussæt VT98-VB98-VS98
VT98 motorvogn 2. version Art.Nr. 40190-01. Senest rettet 08-02-2014
VS98 styrevogn 1. version Art.Nr. 40191. Senest rettet 08-02-2014
VB98 bivogn 1. version Art.Nr. 40192. Senest rettet 09-02-2014

Köf. Denne skabelon er ikke testet, men lavet ud fra dokumentationen tilsat mine erfaringer med V100
Köf rangertraktor Art.Nr. 40150. Senest rettet 04-02-2014

Andre

LR101 tilbagemeldingsmodul. Senest rettet 03-02-2014

Brawa

Brawa henviser i beskrivelsen af Breuer traktoren (klædeskabet) til beskrivelsen af dekoder SD18A hos Doehler & Haas.
Jeg har derfor lavet skabelonen til traktoren på grundlag af D&H beskrivelsen, samt tilføjet CV990-991, som styrer kondensatoren, som forbedrer kørsel på snavset spor.
Doehler & Haas angiver CVer i nummerorden. Jeg har for at gøre det mere overskueligt lavet min egen gruppering.
Dekoderen har 4 udgange, hvor traktoren anvender LV=lys forlæns, LR=lys baglæns og AUX1=førerrumsbelysning. AUX2 anvendes ikke.
De anvendte lydforløb er angivet med navn i skabelonen.
CV990 og CV991 giver ofte problemer med at blive læst i Lenz CV-Editor. Men prøv blot igen, måske et par gange at læse dem enkeltvis ved at trykke på Lesen/Read. Jeg kender ikke årsagen hertil.
Standardværdier (defaults) er angivet som i Breuer traktoren og ikke som i D&H SD18A dekoderen
Breuer traktor spor 0 31000-31002. Senest rettet 19-07-2014

Doehler & Haas

Brawa henviser i beskrivelsen af Breuer traktoren (klædeskabet) til beskrivelsen af dekoder SD18A hos Doehler & Haas.
Jeg har derfor ud over skabelon til traktoren lavet en skabelon til denne SD18A dekoder på grundlag af D&H beskrivelsen. Da jeg ikke har en original SD18H, er skabelonen ikke testet færdig, men jeg formoder, at den fungerer.
Doehler & Haas angiver CVer i nummerorden. Jeg har for at gøre det mere overskueligt lavet min egen gruppering.
Jeg har tilføjet CV50, da beskrivelsen af CV56-59 henviser til denne CV. Måske findes den ikke alligevel.
Jeg har medtaget CV368-373, som er indeholdt i beskrivelsen, men som ikke findes i traktoren.
Lyddekoder SD18A. Senest rettet 19-07-2014

Doehler & Haas har på deres hjemmeside lavet en CV-tabel, som gælder for alle dekodere fra firmware version 3.04.054.
Da denne ligner SD18A meget bortset fra, at der ikke er lydfunktioner angivet, har jeg ikke kunnet dy mig for at lave en skabelon hertil. Jeg har dog ikke kunnet teste den, da jeg ikke råder over en sådan dekoder (Brawas SD18A må være ældre end denne firmware version).
Lokdekoder fra version 3.04.054. Senest rettet 19-07-2014

Uhlenbrock

Servo mm.

Servodekoder 67800. Senest rettet 10-03-2014
Digital servo 81310. Senest rettet 10-03-2014

ESU

Lokomotivdekodere

ESU dekodere kodes bedst med ESU LokProgrammer, der er specialprogrammeret til de forskellige dekodere. Her kan du også indlægge lyd. Du kan også få opdateret firmware, så din dekoder er helt up-to-date med de seneste muligheder.

Samtidig er ESU V4.0 dekodere helt fantastiske i deres muligheder for at anvende F-taster. Men det sker i CV257-511 via særlige indeks-registre, dvs. 2 CV'er skal have bestemte værdier før du kan læse eller skrive kodningen af F-tasterne. Dette er ud over, hvad Lenz CV-editor standardmæssigt kan håndtere. Jeg vil derfor ikke drømme om at bruge tid på at sætte mig ind i opbygningen og slet ikke bruge tid på kodningen. Hertil vil jeg anvende ESU LokProgrammer.

Men der kan komme tidspunkter, hvor jeg har brug for at justere kodningen af f.eks. motoropsætning eller fast bremselængde, og hvor jeg er væk hjemmefra og ikke i nærheden af en LokProgrammer. Til det formål har jeg lavet skabeloner, men har udeladt opsætningen af F-funktionerne og lydene. Visse justeringer af lydede er dog med, f.eks. den globale lydstyrke.
ESU beskriver i manualerne, at ikke alle CVer er gældende i alle V4.0 typerne. Dette har jeg udeladt og medtaget alle CVer, da min erfaring siger, at dekoderne stadig svarer pænt, når man læser eller skriver CVer, der ikke anvendes. Og måske anvendes de i en nyere firmware end manualen er skrevet til.
LokPilot V4.0. Senest rettet 05-08-2014
LokSound V4.0. Senest rettet 05-08-2014

Servo mm.

Jeg har lavet 2 skabeloner til ESU SwitchPilot Servo.
51802 er den oprindelige version 1.0 med 2 stillinger pr. servo. 51822 er den nye version 2.0 med 4 stillinger.
SwitchPilot Servo 51802 version 1.0. Senest rettet 26-01-2014
SwitchPilot Servo 51822 version 2.0 (2013). Senest rettet 26-01-2014

Blücher

Strømføler mm.

GBM16XL Strømføler. Senest rettet 06-07-2013

Retur til forsiden
Denne side er sidst rettet 15-11-2016