Lenz CV-Editor

Jeg anvender den CV-editor fra Lenz, som oprindelig blev udgivet i 2012, til alle dekodere bortset fra ESUs, hvor jeg normalt bruger ESU LokProgrammer til lokomotivdekodere men også gerne CV-Editor til servostyring.

Lenz har lavet diverse skabeloner, der skal dække de anvendte CVer i deres nyere dekodere og lokomotiver.
Disse installeres samtidig med programmet og kan hentes separat fra Lenz hjemmeside, og er selvfølgelig på tysk.

Jeg har lavet mine egne skabeloner, da det er lettere at læse dansk i stedet for hele tiden at skulle oversætte.
Jeg stiller dem hermed til rådighed for andre under den klare forudsætning, at anvendelse er på eget ansvar.
Er andre interesserede, så lad dem hente dem fra denne hjemmeside. Så får de den seneste version.

Hvis du opdager mangler eller fejl i mine skabeloner, vil jeg blive glad, hvis du skriver til mig herom. Men du er selvfølgelig også velkommen til at skrive til mig, hvis du har glæde af mine skabeloner.
Lenz beskriver i vejledningerne til plus-dekoderne CV28 anderledes i Lenz's egne skabeloner. Jeg har tilrettet mine skabeloner til vejledningen, da denne er i overensstemmelse med standard fra Rail Community.

Jeg har tidligere lavet skabeloner til Lenz' gamle LI-USB CV-editor. Disse kan du stadig hente på siden Tidligere skabeloner.

Jeg har samlet alle skabelonerne i en enkelt fil. Det er nemmere end at skulle hente enkeltvis, og der sker intet ved at få flere end du umiddelbart skal bruge.

Hent samtlige skabeloner som zip-fil her. Senest rettet 20-08-2021

Højreklik på dette link og vælg "Gem destination som" i Microsoft Edge eller Internet Explorer. I Chrome vælger du "Gem link som...".

Lenz gemmer normalt sine skabeloner i mappen Dokumenter/Lenz/Templates. Men du kan kontrollere dette ved i CV-editor på fanebladet 'Dekoder erweiterte Einstellungen/Decoder extended settings' at trykke på trykknappen nederst længst til venstre. Så åbnes mappen med skabeloner og du kan øverst se, hvad mappen hedder.

Gem zip-filen i denne mappe, højreklik på den og vælg "Udpak alle..." og pak dem ud i mappen EJP_da under templates-mappen. Det foreslår Windows selv.

Du har nu lagt alle mine skabeloner i mappen EJP_da og kan nemt hente dem der, når du bruger CV-Editor.

Det lille 'da' angiver, at de er på dansk. Så er jeg forberedt til den dag, hvor jeg måske måtte lave skabeloner på andre sprog.

Hvordan mine egne dekodere er defineret, kan du se i Hvordan er kodningen af mine egne dekodere.

Generelt

Når man skal kode en dekoder, skal man vide, hvilken dekoder der er tale om. Information herom (eller i hvert fald noget information) kan findes i version og fabrikant.
Åbn "Dekodertype multifunktion_da.xml" i mappen EJP_da i CV-Editor og læs CV-erne i dekoderen med denne. Den indeholder de væsentligste informationer herom.

Der kan være lokomotiver, der har flere dekodere indbygget, og hvor valg af den enkelte dekoder til programmering sker med CV15 og CV16.
Til nem læsning af disse 2 CVer kan du åbne "CV15-CV16_da.xml", der indeholder disse 2 CVer.
Mere beskrivelse af disse 2 CVer kan du finde under Standards

Skabeloner i EJP_da
Firma Beskrivelse Navn Sidst rettet
Lenz Lokomotiv- og funktionsdekodere - plus-serien
Gold+ og Gold21+ lokomotivdekoder Lenz GoldPlus_da.xml 20-08-2021
Gold+ mini lokomotivdekoder Lenz GoldPlusMini_da.xml 20-08-2021
Silver+, Silverdirect+ og Silver21+ lokomotivdekoder Lenz SilverPlus_da.xml 20-08-2021
Silver+ mini lokomotivdekoder. Kan også sættes til at være funktionsdekoder Lenz SilverPlusMini_da.xml" 20-08-2021
Silver+ PluX12 lokomotivdekoder Lenz SilverPlusPluX12_da.xml 20-08-2021
Standard+ lokomotivdekoder. Kan også sættes til at være funktionsdekoder Lenz StandardPlus_da.xml 20-08-2021
Standard+V2 lokomotivdekoder. Kan også sættes til at være funktionsdekoder Lenz StandardPlusV2_da.xml 20-08-2021
Lokomotiv- og funktionsdekodere - lidt ældre
LE110 lokomotivdekoder
Udgangene på denne dekoder kan ikke programmeres. F0 styrer lys frem/tilbage, F1 udgang A (grøn) og F2 udgang B (violet)
Lenz LE110_da.xml 03-02-2014
LE113XF og LE114XF lokomotivdekoder. Er ikke testet. Lenz LE113XF_LE114XF_da.xml 20-11-2014
Gold lokomotivdekoder Lenz Gold_da.xml 13-02-2014
Lokomotiver og vogne
V100 lokomotiv oprindelig version Art.Nr. 40130 Lenz V100 40130_da.xml 05-02-2014
Tysk skinnebussæt VT98-VB98-VS98
VT98 motorvogn 2. version Art.Nr. 40190-01 Lenz VT98 40190_01_da.xml 08-02-2014
VS98 styrevogn 1. version Art.Nr. 40191 Lenz VS98 40191_da.xml 08-02-2014
VB98 bivogn 1. version Art.Nr. 40192 Lenz VB98 40192_da.xml 09-02-2014
Köf. Denne skabelon er ikke testet, men lavet ud fra dokumentationen tilsat mine erfaringer med V100
Köf rangertraktor Art.Nr. 40150 Lenz Koef 40150_da.xml 04-02-2014
Andre
LR101 tilbagemeldingsmodul Lenz LR101 Tilbagemeldingsmodul_da.xml 03-02-2014

ESU ESU dekodere kodes bedst med ESU LokProgrammer, der er specialprogrammeret til de forskellige dekodere. Her kan du også indlægge lyd. Du kan også få opdateret firmware, så din dekoder er helt up-to-date med de seneste muligheder.

Samtidig er ESU V4.0 dekodere helt fantastiske i deres muligheder for at anvende F-taster. Men det sker i CV257-511 via særlige indeks-registre, dvs. 2 CV'er skal have bestemte værdier før du kan læse eller skrive kodningen af F-tasterne. Dette er ud over, hvad Lenz CV-editor standardmæssigt kan håndtere. Jeg vil derfor ikke drømme om at bruge tid på at sætte mig ind i opbygningen og slet ikke bruge tid på kodningen. Hertil vil jeg anvende ESU LokProgrammer.

Men der kan komme tidspunkter, hvor jeg har brug for at justere kodningen af f.eks. motoropsætning eller fast bremselængde, og hvor jeg er væk hjemmefra og ikke i nærheden af en LokProgrammer. Til det formål har jeg lavet skabeloner, men har udeladt opsætningen af F-funktionerne og lydene. Visse justeringer af lydene er dog med, f.eks. den globale lydstyrke.

ESU beskriver i manualerne, at ikke alle CVer er gældende i alle V4.0 typerne. Dette har jeg udeladt og medtaget alle CVer, da min erfaring siger, at dekoderne stadig svarer pænt, når man læser eller skriver CVer, der ikke anvendes. Og måske anvendes de i en nyere firmware end manualen er skrevet til.

Lokomotivdekodere
LokPilot V4.0 ESU LokPilot V4_0 excl funktioner_da.xml 05-08-2014
LokSound V4.0 ESU LokSound V4_0 excl funktioner_da.xml 05-08-2014
Servo mm.
SwitchPilot Servo 51802 version 1.0. Den oprindelige version 1.0 med 2 stillinger pr. servo ESU SwitchPilot Servo 51802_da.xml 26-01-2014
SwitchPilot Servo 51822 version 2.0 (2013). Den nye version 2.0 med 4 stillinger pr. servo ESU SwitchPilot Servo 51822_da.xml 26-01-2014
Diverse
Vognbelysning 50708/50709
For at kunne programmere, skal der være monteret en strømforbruger på 60-100 mA på AUX-udgangen.
Dette kan være en modstand 220-300 Ohm eller en pære. Vær dog opmærksom på, at denne kan blive varm, da forbruget er ca. 1 Watt. En normal 1/4 Watt modstand kan ikke holde, hvis udgangen benyttes, men du kan bruge 4 stk. 1000 Ohm 1/4 Watt modstande i stedet for. Sørg eventuelt for at slå udgangen fra - den er normalt sat til F1.
Vognbelysningen understøtter ikke Railcom, men understøtter CV15/16, der muliggør kodning af flere dekodere på samme adresse uden demontering eller kontakter.
ESU vogn belysning 50708_50709_da.xml 06-06-2020

Uhlenbrock Servo mm.
Servodekoder 67800 Uhlenbrock Servodekoder 67800_da.xml 10-03-2014
Digital servo 81310 Uhlenbrock Digital-Servo 81310_da.xml 10-03-2014

Blücher Strømføler mm.
GBM16XL Strømføler Blucher GBM16XL_da.xml 06-07-2013

Brawa Brawa henviser i beskrivelsen af Breuer traktoren (klædeskabet) til beskrivelsen af dekoder SD18A hos Doehler & Haas.

Jeg har derfor lavet skabelonen til traktoren på grundlag af D&H beskrivelsen, samt tilføjet CV990-991, som styrer kondensatoren, som forbedrer kørsel på snavset spor.

Doehler & Haas angiver CVer i nummerorden. Jeg har for at gøre det mere overskueligt lavet min egen gruppering.

Dekoderen har 4 udgange, hvor traktoren anvender LV=lys forlæns, LR=lys baglæns og AUX1=førerrumsbelysning. AUX2 anvendes ikke.

De anvendte lydforløb er angivet med navn i skabelonen.

CV990 og CV991 giver ofte problemer med at blive læst i Lenz CV-Editor. Men prøv blot igen, måske et par gange at læse dem enkeltvis ved at trykke på Lesen/Read. Jeg kender ikke årsagen hertil.

Standardværdier (defaults) er angivet som i Breuer traktoren og ikke som i D&H SD18A dekoderen

Lokomotiver
Breuer traktor spor 0 31000-31002 Brawa Breuer traktor 31000-31002_da.xml 19-07-2014

Doehler&Haas Brawa henviser i beskrivelsen af Breuer traktoren (klædeskabet) til beskrivelsen af dekoder SD18A hos Doehler& Haas.

Jeg har derfor ud over skabelon til traktoren lavet en skabelon til denne SD18A dekoder på grundlag af D&Haas beskrivelsen. Da jeg ikke har en original SD18A, er skabelonen ikke testet færdig, men jeg formoder, at den fungerer.

Doehler & Haas angiver CVer i nummerorden. Jeg har for at gøre det mere overskueligt lavet min egen gruppering.

Jeg har tilføjet CV50, da beskrivelsen af CV56-59 henviser til denne CV. Måske findes den ikke alligevel.

Jeg har medtaget CV368-373, som er indeholdt i beskrivelsen, men som ikke findes i traktoren.

Doehler&Haas har på deres hjemmeside lavet en CV-tabel, som gælder for alle dekodere fra firmware version 3.04.054.

Da denne ligner SD18A meget bortset fra, at der ikke er lydfunktioner angivet, har jeg ikke kunnet dy mig for at lave en skabelon hertil. Jeg har dog ikke kunnet teste den, da jeg ikke råder over en sådan dekoder (Brawas SD18A må være ældre end denne firmware version).

Lokomotivdekodere
Lyddekoder SD18A DoehlerHaas SD18A_da.xml 19-07-2014
Lokdekoder fra version 3.04.054 DoehlerHaas V3_04_054_da.xml 19-07-2014

NCE Lokomotivdekodere
D13SR version 3.5
Bemærk, at denne ikke fungerer, hvis Railcom er aktiv i kontrolenheden.
Det kan vise sig ved at motorspændingen er konstant maksimal uden regulering og at udgangene ikke kan tændes
NCE D13SR v3_5_da.xml 02-05-2020


Denne side er sidst rettet 20-08-2021