Tips om digitale emner

Skal du kode flere dekodere i samme lokomotiv?
Så er der 3 muligheder og en fjerde lidt usikker mulighed

 1. Der er en eller flere kontakter i lokomotivet, så der kun er kontakt til en af dekoderne af gangen
 2. Du demonterer ledninger til dekoderne, så der kun er kontakt til en af dekoderne af gangen
 3. Dekoderne understøtter anvendelse af CV15/16 (det gør Lenz desværre ikke, også selv om princippet er NMRA standard)
 4. Dekoderne anvender ikke de samme CVer, så når du koder den ene, sker der ikke noget på den anden og omvendt


Ideen med CV15/16 er, at kun hvis CV15 er lig med CV16, vil dekoderen reagere på kodning. Almindelig drift er ikke påvirket. CV15 kan altid kodes.
Du starter med at sætte CV16, før dekoderen monteres. Jeg bruger
1 = motor
2 = lyd (i f.eks. ESU LokSound dekodere kodes lyden dog sammen med motordekoderen)
3 = afkobling forrest (eller begge, hvis begge ender fungerer samtidig)
4 = afkobling bagest
Kun 1 og 2 er NMRA standard. Læs mere om CV15/16 her.
Når jeg så skal kode, sætter jeg CV15 til den ønskede dekoder og fortsætter som normalt. Dog afslutter jeg med at sætte CV15 tilbage til 0, så jeg næste gang er advaret om, at der er flere dekodere.

Hvis antal hastighedstrin ikke er ens i centralenhed og lokomotivdekoder, kan lyset fungere underligt. Desværre ikke på samme måde hver gang.

Problemet findes måske ikke på den centralenhed, der er brugt til kodning af dekoderen, men findes nu på en anden centralenhed, måske er lokomotivet flyttet til et nyt anlæg.

ESU dekodere har en CV, der angiver, om dekoderen automatisk skal genkende antal hastighedstrin, så måske optræder problemet ikke her.

Sørg for at definitionerne er ens.

I dekoderen står det i CV29 bit 2 med valg mellem 14 og 28

På LH100: Vælg dekoderadresse og tryk + (plus). Nu vises det aktuelle. Yderligere tryk på + skifter. Godkend med Enter

På LH101: Vælg dekoderadresse og sæt hastighed til 0. Tryk Loko-motiv/M og drej til Fahrstufenmodus og tryk drejeknap. Drej dig frem til det rigtige antal og vælg med tryk på drejeknap. Bemærk dog, at 14 ifølge manualen ikke kan anvendes på en LZV200.

Dekoderfabrikat står i CV8, og oversigten over dem alle står på NMRA hjemmeside.

Jeg bruger

 • 99 Lenz
 • 85 Uhlenbrock
 • 151 ESU
 • 97 Doehler&Hass
 • 60 Blücher
 • 186 Brawa

Versionsnummer, som er fabrikantens nummer på dekoderen, står i CV7. Her må du slå op på fabrikantens hjemmeside for at finde nummeret.

Lenz har en liste her

I mine filer findes "Dekodertype multifunktion_da.xml" til læsning af CV7/CV8.

NMRA har reserveret yderligere CVer, når CV7/8 bliver for små. Der er ret mange fabrikater allerede.

Man kan nemt have problem med at finde adressen, når et lokomotiv står ude på anlægget.

Desværre kan det ikke lade sig gøre på et Lenz-anlæg. Det skal foregå på programmeringssporet.

Med mindre anlægget er opdelt i sporisolationer, følerne har Railcom og der er system til at få informationen overført, måske til en PC. Og så selvfølgelig at dekoderne har Railcom, der er tændt. Jeg har desværre ikke set løsningen endnu.

Når vi en gang ad åre får RailcomPlus, skulle det kunne lade sig gøre, idet et nyt lokomotiv da bør kunne anmelde sin ankomst med adressen. Men mon ikke det kræver, at lokomotivet fjernes (vippes) og sættes på igen.

På et ESU-anlæg (og Märklin) virker det måske allerede.

Læs i CV29, om der er udvidet adresse (over 99) så adressen står i CV17/18, hvorfor der skal regnes: (CV17 - 192)*256 + CV18. Ellers er det CV1.

Det har lige virket, og nu gør det det ikke mere.

Moment-funktionen står desværre ikke i dekoderen, men i centralenheden. Hvis lokomotivet flyttes til en anden centralenhed, er denne måske ikke kodet på samme måde.

Så det er nødvendigt at kode den igen.

LH100 3.6: Tryk F 1 1

LH101 2.0: Langt tryk F, vælg fast/moment, tryk drejeknap og drej til den ønskede funktion

Desværre er der oplysninger, der hænger sammen med dekoderen, men som ikke står i denne, men i stedet i centralenheden. En klar kilde til frustrationer for lokomotiver, der bruges på flere anlæg eller kodes på en separat centralenhed.

Det drejer sig om:

 • Dekoderens antal køretrin.

  14/27 eller 28/128. Dette står egentlig begge steder og skal være ens. Ellers kan f.eks. lys virke underligt, men der kan også være andre uspecificerede problemer.

  Du bliver nødt til at kontrollere det selv.

  ESU dekodere kan selv genkende centralenhedens antal og rette sig efter dette.

  Lenz ny centralenhed LZV200 har kun 28 og 128 trin. Så her burde der ikke være problemer, når alle dekodere så efterhånden er defineret til 28 trin og gamle dekodere smidt ud.

  På LH101 vises hastighed med 2 cifre for 28 trin og 3 cifre for 128.

 • Definition af momentfunktion

  Det er rigtig synd, at dette ikke er en del af NMRA-standard for dekodere. Men det er det ikke.

  Så du kommer til selv at kontrollere dette, når du flytter lokomotivet.

 • Forspandskørsel

  Det er måske rimeligt nok, da der er tale om flere lokomotiver, der skal defineres korrekt i forhold til, hvordan de vender

 • Multi-unit

  Som for forspandskørsel

Herudover står der flere interessante ting i centralenheden. Væsentligst for os er

 • Spænding på sporet (standard 16 volt, og formentlig har ingen ændret dette)
 • Repetition af funktioner til dekoderne.

  Når en dekoder er kaldt op og der er gjort noget som hastighed eller funktioner, vil funktionerne til denne blive gentaget hele tiden, indtil den slettes i kontrolenhedens stak.

  Men da det er mange data og der dermed kan opstå forsinkelse set fra den enkelte dekoder, gentages ikke alle funktioner. Standard er F0-F8, men dette kan ændres til flere eller færre.

  Da en funktion slettes i dekoderen, hvis den ikke helt tiden får den repeteret, som f.eks. ved en strømafbrydelse, kan det have betydning for valg af funktionsnumre i dekoderne.

  Ændres i LH101 med langt tryk på F, drej til Funkt. Konfig. Refresh.

Det kommer helt an på dekoderen.

Lenz har typisk 5-6 forskellige typer. Og du må prøve dig frem. Herudover kan du stille på frekvensen og diverse andet, afhængig af model.

ESU har i version 4 og formentlig 5 en hel masse muligheder i flere CV. Det giver i teorien over 4 milliarder muligheder. Men den har en mulighed for at få den til selv at finde fornuftige værdier, blot man har en bestemt længde spor – det har jeg ikke. Igen - øvelse gør mester.

Men pas på, når der bruges powerpack.

 • Lenz kan tilsyneladende stadig læse kommandoer, bare afstanden til sporet ikke er for stor.
 • Alle andre definerer en tid eller lignende, hvor lokomotivet fortsat skal køre ved strømafbrydelse. Sættes denne for stor, kan der ske ulykker, hvis strømmen afbrydes, og der er drejeskivegrav eller andet materiel i nærheden.

Normalt fastslås det, at alle kontroller skal have forskellig adresse 1-31. Adresse 0 er LZV200, så den kan ikke komme i problemer.

Jeg har prøvet at teste, hvad der sker, hvis der alligevel er 2 på samme adresse.

På 2 stk LH100 tilsluttet en LZV100. Testen er udført tilbage i 2017.

 • Det er helt fredeligt. De sender kommandoer til det samme lokomotiv. Og det er det, der er valgt sidst uanset håndkontrol. Også selv om der står et andet nummer på håndkontrollen.
 • Så umiddelbart opdager man det ikke, men først, når der sker underlige ting på anlægget. Jeg kender ingen metode til at kontrollere, om der er sammenfald.

På 2 stk. LH101. Denne ene version 1.02, den anden 2.00. Testen er udført i efteråret 2019.

 • Det ser ud til, at de ikke blander kommandoer. Dvs. at de kan styre forskellige lokomotiver uden problemer.
 • Så her kan der godt være flere håndkontroller på samme adresse.

Jeg har prøvet at lave forsøg med at ændre spændingen. I praksis kan spændingen ændres ved at kode centralenheden, men der kan også være tale om spændingsfald i ledninger og spor, som er så store, at det bliver regulære spændingsfald i lokomotiverne.

Forsøgene, som måske ikke skal tages for mere end de er, viste, at mit fabriksfremstillede materiel (Lenz) er upåvirket af en lavere spænding, men mine egne monterede dekodere (Lenz og ESU) i mine opsætninger kørte langsommere ved en lavere spænding.

Læs mere om mine forsøg her

Den konkrete kodning af dekoderne i mine lokomotiver kan du se på disse sider. Måske kan du også bruge dem som hjælp til dine dekodere.

Bemærk, at der er flere skabeloner end der er eksempler her.

Bemærk også, at der er definitioner, som har betydning for driften af lokomotiv-dekodere, men som står i kontrolenheden og ikke i dekoderen. Det drejer sig om

 • Definition af en dekoders antal køretrin. Det står begge steder og skal svare til hinanden.
 • Definition af forspandskørsel
 • Definition af multi-traktion (multi-unit/Mehrfachtraction)
 • Definition af, hvilke F-funktioner, der er moment-funktioner

Læs mere herom her.

Det er muligt at sætte flere dekodere i samme lokomotiv med samme nummer og så styre programmering af de enkelte dekodere med CV15 og CV16.
Se mere information under Standards.

Lenz V 100 1032

Rivarossi DB rangerlokomotiv

Lenz skinnebussæt VT98/VB98/VS98

Brawa Breuer traktor - klædeskab

Nu findes der andre dekodere end lokomotivdekodere, såsom strømfølere, tilbagemeldingsdekodere, servodekodere og andre.
Disse skal jo også kodes, og hertil har jeg også lavet skabeloner, som du kan hente sammen med lokomotivdekoderne.

Den konkrete kodning af mine tilbehørsdekodere kan du se på disse sider. Måske kan du også bruge dem som hjælp til dine dekodere.

Lenz LR101 tilbagemeldingsmodul

Blücher GBM16XL strømfølere til 16 sektioner

Uhlenbrock servodekoder og digital servo

Endelig er der dekodere, som ikke kan kodes digitalt, men kun ved at trykke på knapper på dekoderen.
Lenz LS150 til sporskifteomstilling er en sådan.

Læs mere om kodningen af LS150 her

Lokomotivadresse med numre i intervallet 100 til 127 kan give problemer, dels hvis man flytter materiel mellem anlæg, dels i forbindelse med kodning af nummeret.

Specielt er det lidt besværligt, hvis man bruger ESU LokProgrammer og skal bruge lokomotivet på et Lenz-anlæg.
Baggrunden for problemerne og hvordan det håndteres, har jeg lavet en beskrivelse af, som du kan læse her

Ofte er der lidt fedt eller snavs på sporet, så lokomotivet ikke får strøm hele tiden.
Så vil lys, lyd og motor blinke eller hakke, og det er ikke til at holde ud.
Løsningen er at sætte en kondensator eller powerpack på dekoderen.
Læs mere herom her

Selv om der kan tilsluttes op til 30 eller 31 håndkontroller og interfaces til en Lenz kontrolenhed, kan den ikke strømforsyne dem alle.
Løsningen er at finde ud af, om ekstra strømforsyning er nødvendig, og hvis det er tilfældet, sætte en ekstra strømforsyning på.
Læs hvordan her

Denne side er sidst rettet 04-01-2023